Trygd

Folketrygda er grunnpilaren i velferdsstaten. Folketrygda skal sikre økonomisk trygghet for alle, uavhengig av kjønn, klasse eller helsetilstand

Hvem bestemmer hvem som faller utenfor? Hvem som blir syke eller mister jobben? Fattigdom er urettferdig. 

Trygdeordningene skal sikre inntekter til de som ellers ikke har det. For å sørge for at alle et verdig liv uten fattigdom, skal alle som ikke kan forsørge seg gjennom vanlig arbeidsinntekt sikres en form for offentlig ytelse.  Rødt vil derfor styrke trygdeordningene i Norge.  

Vi vil at ingen skal miste dagpengene uten å ha fått tilbud om jobb eller utdanning.

Vi vil at sosialhjelpssatsene skal opp på SIFO-nivå ved øremerking av statlige midler.

Rødt mener at barnetrygd og barnebidrag ikke skal trekkes fra ved beregning av sosialhjelp.