Uførepensjon

Uføres pensjon skal være til å leve av og gi trygghet.

  • Uføres pensjon skal være pensjon, ikke stønad. Leger, ikke saksbehandlere, skal vurdere uførhet og uføregrad.
  • Uførepensjonister skal skattes som pensjonister og ikke rammes av levealdersjustering.
  • Uføre skal fortsatt få barnetillegg og andre tilleggsytelser uten inntektstak på samlet pensjon og barnetillegg.