Tjenestepensjon

Tjenestepensjonene må styrkes, ikke svekkes.

  • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i privat sektor må administreres av partene i en samlet ordning, ikke
  • overlates til forsikringsselskaper som bare vil ha profitt.
  • OTP skal være basert på lik innbetaling og må gi livsvarige utbetalinger.
  • OTP må inneholde en forsikring mot uførhet.
  • Satsene for OTP må økes og være like for alle inntekter.
  • Tjenestepensjon skal opptjenes fra første dag og første krone.
  • De offentlige tjenestepensjonene må ikke svekkes.