Tannhelse

Rødt mener at tennene er en del av kroppen. Vi jobber for at tannhelse skal sidestilles med resten av kroppen når det gjelder prinsippet om gratis helsetjenester.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at så mange som 140.000 nordmenn hvert eneste år lar være å dra til tannlegen, fordi de ikke har råd. Dette får mange negative ringvirkninger. En god tannhelse er viktig for å redusere faren for andre sykdommer og lidelser.

Rødt jobber for at tannhelse skal sidestilles med andre helsetjenester og være gratis for alle – uten egenandeler.