Rus

Rødt ønsker en kunnskapsbasert og human ruspolitikk, der målet er å gi behandling til rusavhengige og forebygge rusavhengighet.

Norge er et av landene i Europa med høyest andel av overdosedødsfall. Samtidig er rekrutteringen av yngre rusmisbrukere stor.

Rødt vil:

  • Avkriminalisere besittelse av brukerdoser av narkotiske stoffer etter modell fra Portugal.
  • Styrke det forebyggende arbeidet, sørge for rusfrie møteplasser og tidlig hjelp til barn og unge i risikosonen.
  • Bygge opp tilstrekkelig kapasitet på behandlingsplasser.
  • Lage tilbakeføringsprogrammer med individuell oppfølging slik at den enkelte kan komme tilbake til arbeid/utdanning og ha et verdig botilbud.
  • Styrke ettervernet.