– Stans alle returer til Afghanistan

Sist uke ble nærmere 200 drept og 700 skadet i Kabul. Til tross for dette sender regjeringen fortsatt afghanske flyktninger tilbake til Afghanistan. Mariette Lobo, leder av Rødts antirasistiske utvalg, krever at regjeringen stanser alle utsendelser av asylsøkere til Afghanistan.

Foto: André Løyning

Foto: André Løyning

Hittil i år er 279 mennesker returnert til Afghanistan, de hittil siste landet i Kabul 6. juni. I 2016 fikk kun 28 prosent av afghanske asylsøkere opphold her i landet, mens 3090 personer fikk avslag. 88 prosent av barnefamiliene fikk avslag i 2016, mot 53 prosent i 2015. Færre gis beskyttelse, mens situasjonen i Afghanistan de siste årene har blitt verre.

– Krigen i Afghanistan, som også Norge deltok i, har etterlatt et land med store ødeleggelser og konflikter. Norge bør derfor vise enda større ansvar for menneskene som flykter derfra, og gi afghanske flyktninger varig opphold, sier Lobo.  – Regjeringen må være tilbakeholdne med å returnere asylsøkere til andre steder i hjemlandet slik at de blir internflyktninger, og rimelighetskravet må gjeninnføres. Det er en menneskerettslig plikt å vurdere i hver sak om det er rimelig å returnere noen til internflukt. Dette er særlig viktig for å beskytte utsatte grupper som kvinner, barnefamilier og funksjonshemmede. Likevel vedtok Stortingets flertall i fjor å fjerne dette kravet, sier Lobo.  Rødt jobber også for å få opphevet den inhumane praksisen med midlertidig oppholdstillatelse frem til 18 år for mindreårige asylsøkere, noe som særlig har rammet afghanere. 

– Resultatet av denne politikken er at unge som burde få slå rot og skape seg en fremtid lever i en utrygg og kritisk tilværelse. Det rapporteres om selvskading, selvmordsforsøk og om et stort antall enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner. Norge må ta sine forpliktelser i barnekonvensjonen og flyktningkonvensjonen på alvor, avslutter Lobo. 

Støtt oss økonomisk

Send valgfritt beløp med Vipps til nummer 10303. Eller bruk betalingskort her: