Asylpolitikk

Flyktninger og asylsøkere skal møtes med respekt og omsorg. Rødt vil beskytte retten til å bevege seg fritt over grenser for å søke beskyttelse.

Antallet flyktninger i verden har økt fra 35 millioner i 2006 til over 65 millioner i 2016, blant annet på grunn av vestlige intervensjoner i Midt-Østen og Afghanistan. Det er kun en liten del av flyktningene som tar seg til Europa, som i praksis er en festning mot flyktninger og innvandrere. Den norske asylpolitikken er en av de strengeste i Europa. Anbefalinger fra FN tilsidesettes, og mennesker returneres til konfliktrammede land. Barn sendes ut av såkalt innvandringspolitiske hensyn, for å gi en signaleffekt til andre om ikke å komme til Norge.

Rødt jobber for:

  • At det ikke legges hindringer i veien for at mennesker kan komme til Norge og søke asyl.
  • At Norge skal overholde sine menneskerettslige forpliktelser og følge anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger.
  • At regjeringen trekker tilbake politikken med å frata noen flyktningstatus. Asylforliket fra 2015 må avvikles.
  • At statsborgerloven endres slik at statsborgerskap ikke kan tilbakekalles.
  • At barns rettigheter ikke tilsidesettes av såkalte innvandringspolitiske hensyn.
  • At asylsøkere skal få fri rettshjelp, rettssikker asylsaksbehandling og en reell klagemulighet. Asylsaker skal aldri hurtigbehandles på norskegrensa.
  • At Norge trekker seg ut av Schengenavtalen og Dublinkonvensjonen. Norge må være pådriver for at europeiske land tar felles ansvar for å gi flyktninger beskyttelse.
  • At asylsøkere med avslag kan søke om oppholdstillatelse som arbeidssøker på lik linje med arbeidssøkere fra land utenfor EØS per i dag.