Mindreårige flyktninger og asylsøkere

Mindreårige flyktninger og asylsøkere må sikres særskilt god oppfølging og omsorg.

Mindreårige flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge på egenhånd må bli spesielt ivaretatt. Barnevernet bør ha ansvar for enslige asylsøkerbarn, også de som er over 15 år.