Bibliotek

Rødt vil bevare og forbedre bibliotekene.

Bibliotekene er blant våre viktigste fellesskapsinstitusjoner. Her får alle fri og lik tilgang til informasjon og kultur. Mange steder er bibliotekene også en viktig møteplass og arena for samfunnsnyttig aktivitet. Rødt vil bevare og videreutvikle bibliotekene over hele landet, og styrke kvaliteten med øremerkede midler.

Les mer

Styrk bibliotekene!

Uttalelse vedtatt av LS 20. - 21. mai 2017

Rødt jobber for:

  • Å bruke statlige midler til å ruste opp lokalbibliotekene som garanterer lik kvalitet i alle kommuner-
  • At tegneserier skal fortsatt ha sin egen innkjøpsordning gjennom Norsk kulturråd.
  • Å forsvare bokavtalen, og sørge for lik pris for bøker over hele landet.
  • Alle folkebibliotek i Norge bør gi samme tilgang til digitale tjenester til sine brukere. Det må på plass en statlig innkjøpsordning for e-bøker til fordeling blant alle folkebibliotek. Denne ordningen skal også omfatte lydbøker. Det må finnes allmenne støtteordninger for digitalisering av lokalhistorisk materiale og for oppgradering av systemer slik at automatisert utlån/innlevering og digital administrasjon av utlån kan være tilgjengelig over hele landet.
  • Alle folkebiblioteker og filialer i Norge bør tilby gratis tilgang til internett og datamaskiner med relevant programvare for sine brukere. Det bør være en nasjonal minimumsstandard for IT til publikum for å sikre at også små filialer i distriktene gir et godt tilbud. Denne standarden må følges opp med statlige øremerkede midler for å hindre at området blir en salderingspost i kommuneøkonomien.

Les mer om lignende saker