Idrett

Rødt vil satse på breddeidretten, som er av svært stor helsemessig, sosial og demokratisk betydning i samfunnet.

Rødt vil:

  • At det skal være det offentliges oppgave å fremme breddeidretten og klubbene som driver breddeidrett. Fysisk bevegelse og god fysisk form er grunnleggende for menneskenes velbefinnende.
  • Sette av mer midler til utbygging, vedlikehold og tilgang til offentlige idrettsanlegg i Norge.
  • Styrke plassen til idrettsrådene i Idrettsforbundet.
  • Bevilge midler over statsbudsjettet til breddeidretten, for å sikre at den ikke er avhengig av inntektskilder som Norsk Tipping.

Les mer om lignende saker