Nynorsk

Rødt jobber for å styrke nynorskens stilling i skolen og i norsk offentlighet.

Rødt jobber for at:

  • Sidemålsundervisninga må styrkes gjennom positiv forsøksvirksomhet og gjennom større fokus på sidemålspedagogikk i lærerutdanninga.
  • Alle læremidler skal komme på bokmål, og nynorsk til samme tid og samme pris.

Rødt vil øke bruken av nynorsk i medier ved å:

  • Håndheve målbruksloven strengere.
  • Bruke mer nynorsk i NRK og statsforvaltningen.
  • Øke støtten til Nynorsk mediesenter.

Les mer om lignende saker