Rødt

Kart over Norge

Lokallag

1 2 3

Nyheter

– Si ja til trygge norske sykehus, Høie!

Regjeringen og helseminister Høie vil innføre EUs Pasientrettighetsdirektiv. Dette er et direktiv som tillater pasienter å fritt velge hvor i Europa hun eller han ønsker å få behandling.

– For Regjeringen og Høie veier hensynet til EU og EØS tyngre enn mulighetene til trygt å kunne behandle infeksjoner med relativt enkle grep, sier Ingeborg Steinholt, medisinstudent og sentralstyremedlem i Rødt.

Les mer

Ønsker tettere samarbeid med LO

Rødt mener tida er inne for en demokratisk nyorientering av LOs faglig-politiske samarbeid.

I et brev fra Landsstyret ber Rødt om et tettere samarbeid med LO.

Les mer

Flere nyheter