Rødt støtter bøndenes kamp for norsk matproduksjon

Denne uka brøt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag jordbruksforhandlingene med staten. Rødt støtter bondeorganisasjonenes krav, og ber Stortinget gi landbruket vilkår som sikrer norsk selvforsyning og norsk matproduksjon.

– Regjeringa viser ingen vilje til å satse på norsk matproduksjon i hele landet eller til å innfri inntektsmålene som Stortinget nylig vedtok i landbruksmeldinga. Derfor har bøndene vår støtte når de nå har brutt forhandlingene, sier Bjørnar Moxnes.

Foto: Einar Aslaksen

Foto: Einar Aslaksen

– Vi støtter norsk landbruk fordi vi ønsker trygg mat, av hensyn til dyrehelsa, og fordi vi ønsker levende bygder og åpne landskap. Landbruket er grunnlaget for 90.000 arbeidsplasser på gårder og i foredlingsindustrien. Denne næringen må få utvikle seg videre, sier Moxnes.

I dag er inntektene i jordbruket godt under gjennomsnittsinntekten i andre yrker.

– Statens tilbud ville gitt bøndene en dårligere inntektsutvikling enn andre grupper i samfunnet, målt i kroner. Jeg skjønner derfor godt at bøndene blir provosert når Frps landbruksminister Jon Georg Dale tyr til prosentregning for å påstå at statens tilbud var godt. Vi lever jo av kroner, ikke av prosenter. Inntektsgapet må tettes, og inntektsveksten må måles i kroner, og ikke i prosent, sier Moxnes.

– Regjeringa prioriterer store bruk, men skal vi få til en større matproduksjon i hele landet, må også de små og mellomstore brukene få sin del av inntektsveksten. Disse brukene står samlet sett for en betydelig del av matproduksjonen, og de må også få et inntektsløft.

– Rødt støtter bondeorganisasjonenes krav, og ber Stortinget gi landbruket vilkår som sikrer norsk selvforsyning og norsk matproduksjon.

Støtt oss økonomisk

Send valgfritt beløp med Vipps til nummer 10303. Eller bruk betalingskort her: