Reproduktive rettigheter

Det skal være enkelt og gratis å ha trygg sex.

Retten til å bestemme over sin egen kropp er en helt grunnleggende rettighet. I Norge har vi hatt lovfesta rett til selvbestemt abort siden 1978, men dette er en rett som stadig er under angrep fra konservative krefter. Høyre og KrFs reservasjonsrett og «skamdag» for kvinner, er forsøk på å begrense kvinners råderett over egen kropp.

Rødt forsvarer abortloven og kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp. Vi vil også utvide sjølbestemt abort til uke 18, fordi vi mener det er kvinner selv, og ikke nemndene som vet best.

I tillegg vil Rødt at alle skal ha tilgang på gratis prevensjon uansett alder. I dag får kvinner under 20 år gratis p-piller, og dette er en ordning som fungerer godt. Der kvinner har fått gratis p-piller har aborttallene blitt halvert. Vi vil ikke bare ha gratis kondomer på kontorene, men også ha gratis og tilgjengelighet på andre typer prevensjonsmidler, uansett alder. Gratis prevensjon gir et tryggere og bedre sexliv, med færre uønskede graviditeter.