Privatskoler

Rødt mener at skolevesenet skal drives av det offentlige.

Da Bondevik II regjeringa åpna for endre privatskoleloven endte det med at kommersielle aktører som har slått seg opp stort i Sverige kom til Norge, som for eksempel John Bauerkonsernet. Etter kort tid gikk de konkurs og tusenvis av elever sto uten skoleplass midt i skoleåret. Rødt vil derfor forby aksjeselskaper i skolen, som driver med profitt som formål.

Den offentlige skolen skal ha rom for et mangfold av pedagogiske retninger og private skoler som i dag drives på et alternativt pedagogisk grunnlag, kan fortsette sin virksomhet innenfor rammene av den offentlige skolen.

Rødt vil ha en religions- og livssynsnøytral skole.