Palestina

Rødt støtter palestinernes kamp for frihet

Helt siden 1948 har palestinerne opplevd etnisk rensning og forfølgelse, og over fem millioner palestinere er flyktninger. Rødt mener at palestinernes krav på en egen stat må anerkjennes og at Israels brudd på folkeretten må få sanksjoner. Rødt for økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. I tillegg mener Rødt at Norge må trekke ut sine investeringer i Israel og stanse våpenhandelen med landet, som er en direkte støtte til den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina.