– De norske jagerflyene må snu

– Norge må ikke delta i bombingen av Libya. Denne krigen kan med stor sannsynlighet virke mot sin hensikt, sier Turid Thomassen, leder i Rødt.

– Erfaringene fra 12 år med sanksjoner mot Irak fram til invasjonen i 2003, inkludert flyforbudssoner, var at de skapte en humanitær katastrofe. Vesten oppnådde ikke den erklærte hensikten om å fjerne Saddam Husseins regime med sanksjoner og flyforbudssone. Heller ikke i Serbia førte de 71 dagene med bombing i 1999 til fjerning av Milosevic. Det måtte folket selv sørge for, påpeker Thomassen.

– Man ser at påskuddet om at invasjonen er ønsket fra opprørerne i Libya er overdrevet og at invasjonen er basert på en skjør allianse som allerede nå begynner å slå sprekker, sier Turid Thomassen.

– Bombingen av Libya kan derimot bidra til økt oppslutning om Gaddafi, sier Thomassen.

– Mange libyere er med god grunn skeptisk til USA, Storbritannia og Frankrikes humanitære intensjoner. De har sett Natos brutale krigføring i Irak og Afghanistan. Derfor kan vestlige bombetokt mot Libya forlenge Gaddafis levetid som diktator i Libya, ved at han framstår som en antiimperialistisk leder, fortsetter Rødt-lederen.

– Folkeretten skal blant annet innskrenke handlingsrommet for imperialistiske stormakter. Derfor er vedtak som styrker legitimiteten til stormaktsdiktat, et tilbakeskritt for folkeretten. Når sikkerhetsrådet består av mektige land, blir presedensen at mektige land har legitim rett til å bombe regimet i ethvert land hvor det pågår en borgerkrig, sier Thomassen.

– Såkalte humanitære intervensjoner har blitt brukt av stormaktene for å sikre kontroll over land og regioner i andre deler av verden. Intervensjonene har verken skapt fred, frihet, demokrati eller kvinnefrigjøring. De har ført med seg ufred, utrygghet og undertrykking. Rødt mener derfor det er feil av Norge å delta i bombingen av Libya, avslutter Turid Thomassen.

For ytterligere kommentarer, kontakt Turid Thomassen: 905 10 362.

Pressebilder til fri bruk: http://picasaweb.google.com/101629573710058999276/TuridThomassen#