Et angrep på personvernet

Rødt mener det er viktig å beskytte personvernet på internett. På tirsdag kom Stavanger Tingrett med en hemmelig avgjørelse, som høyst sannsynlig betyr at det private advokatfirmaet Simonsen får utlevert identiteten til en norsk fildeler og kan gå til rettssak mot denne personen.

Dette er en alvorlig trussel mot rettssikkerheten i Norge. Denne dommen har stor prinsipiell interesse, og at den holdes hemmelig er et demokratisk problem som hemmer offentlig debatt om viktige rettsprinsipper: Hvem som skal ha rett til å overvåke internettbruken til privatpersoner og drive såkalt piratjakt, politiet eller advokatfirmaer betalt av musikkindustrien, skriver IT-utvalget til Rødt i et brev til justisministeren og kunnskapsministeren.

Hele brevet:

Justisminister Knut Storberget,
Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell

Rødt mener det er viktig å beskytte personvernet på internett. På tirsdag kom Stavanger Tingrett med en hemmelig avgjørelse, som høyst sannsynlig betyr at det private advokatfirmaet Simonsen får utlevert identiteten til en norsk fildeler og kan gå til rettssak mot denne personen.

Dette er en alvorlig trussel mot rettssikkerheten i Norge. Denne dommen har stor prinsipiell interesse, og at den holdes hemmelig er et demokratisk problem som hemmer offentlig debatt om viktige rettsprinsipper: Hvem som skal ha rett til å overvåke internettbruken til privatpersoner og drive såkalt piratjakt, politiet eller advokatfirmaer betalt av musikkindustrien.

Tidligere var det kun politiet som kunne avkreve nettleverandørene personlig informasjon om kundene, etter at en domstol påla nettleverandøren å gi fra seg informasjonen. Nå har Post og teletilsynet endret reglene, uten debatt eller politisk behandling. Post og teletilsynets horrible avgjørelse innebærer at private aktører kan drive piratjakt og overvåke IP-adresser, for så å gå til rettssak mot enkeltpersoner.

Rødt ser på dette som et ledd i film- og musikkindustriens forsøk på å gjennomregulere internett for å få full kontroll over all datakommunikasjon og på den måten motvirke piratkopiering. Rødt mener dette er en trussel mot friheten som internett representerer, en trussel mot personvernet, og et overgrep mot alle som bruker internett og fildelings-tjenester.

Vi krever at avgjørelsen i Stavanger Tingrett offentliggjøres, da det er en prinsipiell sak som angår oss alle. Vi mener også regjeringen må gripe inn og overstyre Post og teletilsynet. Det er fullstendig uholdbart at tilsynet endrer juridiske prinsipper uten demokratisk behandling og debatt.

For partiet Rødt,
Marit Halse, IT-utvalget
marit.halse@raudt.no
Mobil:922 43 479