Nasjonale prøver

Rødt vil ha en skole med levende læring, ikke for mekanisk pugging. Derfor vil vi avskaffe nasjonale prøver.

Elevers læring kan ikke vurderes ensidig gjennom måling, telling og rangering. Dagens bruk av obligatoriske, standardiserte tester gjør at det blir mindre tid til å utforske og lære, fordi den tiden heller brukes til å pugge.

Rødt er mot all rangering av elever og skoler. Vi vil at lærerne selv skal velge hvilke evalueringsverktøy de har behov for å bruke på den enkelte klasse og den enkelte elev.

Les mer:

Vurdering for læring, ikke for rangering

Uttalelse vedtatt av LS 20. - 21. mai 2017