Miljø

Dagens kapitalistiske vekstøkonomi er i ferd med å ødelegge jorda. Norge må vise at det er mulig å ha et velferdssamfunn uten å ødelegge klima og natur.

98,5 prosent fossilfri

Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Derfor må vi si nei til å gi oljeindustrien nye områder, som utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi må heller gå andre veien, og begynne å redusere oljeutvinningen. Rødt ønsker å trappe ned med mellom 5 og 7,5 prosent årlig fram mot 2030. På sikt ønsker vi kun å utvinne olje for å bruke det som råstoff, ikke drivstoff. Da trenger vi bare å utvinne 2,5 prosent av det vi gjør i dag.

Les mer om hvordan Rødt vil redusere oljeutvinningen:

Oljefri

Rødts plan for oppbygging av framtidsrettede arbeidsplasser parallellt med nedtrapping av olje- og gassindustrien. Utgitt: 2015.

Fornybar industri

Det trengs nye arbeidsplasser for dem som i dag jobber i petroleumsnæringen. Derfor vil vi ha en grønn krisepakke. Vi vil blant annet satse på:

  • Pilotprosjekter for offshore vindkraft
  • Utvikling av fiskeoppdrett i lukka anlegg
  • Opprusting av vannkraftverk
  • Miljøteknologi i kommunale bygg

Pengene som trengs vil vi skaffe ved å slutte å subsidiere oljeleting som går med underskudd. Det vil gi ca 12 mrd. kr. årlig.

Det er like viktig å effektivisere strømbruken som å kutte oljeproduksjon og bygge mer fornybart. Derfor vil Rødt ha topris system på strøm, med rimelig strøm til vanlig forbruk, betalt med høyere priser for luksusforbruk.

Aktiv næringspolitikk må brukes for å skape flere arbeidsplasser innen grønn industri og fornybare næringer. Den fornybare vannkrafta skal sikre og videreutvikle kraftforedlende industri, og vi sier derfor nei til bygging av kraftkabler til utlandet.

Les mer om hvordan Rødt vil skape fornybare arbeidsplasser:

Fornybar framtid

Utgitt: 2011

Miljøgifter

Rødt vil ha mer forskning på effekten av miljøgifter, særlig hormonforstyrrende stoffer og cocktail-effekten ved blanding av ulike typer giftstoffer. Vi sier nei til dumping av gruveavfall i fjordene, og vil ha strengere straffer for miljøkriminalitet.

Miljøvennlig transport

Vil styrke kollektivtrafikken for å gjøre behovet for privatbiler mindre.

Les mer om hvordan Rødt vil løse fremtidens transportutfordringer:

Trygge veier - Raske tog

Rødts alternativ til nasjonal transportplan (RANTP). Utgitt: 2013.