Lokale landanlegg

For å bevare arbeidsplasser i distriktene, der fisken er, vil Rødt styrke de lokale landanleggene.

Da trålerne fikk lov til å drive fiske i norske farvann, var hele argumentet at de skulle levere fisken til lokale landanlegg. Tanken var at de skulle kunne levere fisk når det var vanskelig for datidens kystflåte å gjøre det, og dermed sørge for at det alltid var fisk å behandle på landanleggene. Leveringsplikten, som sier at trålerne må levere fisk til landanlegg i Norge, har nå blitt uthult så mye at den ikke fungerer lengre.

Vi vil umiddelbart gjenninnføre leveringsplikten for trålerne, sånn at trålerflåten faktisk sørger for arbeidsplasser i norske distrikter. De kvotene som trålerne har i dag, skal også på lengre sikt flyttes til kystflåten.

Les mer om lignende saker