Lokaldemokrati

Rødt er for et sterkt lokaldemokrati. Det innebærer at innbyggerne får reell mulighet til å delta i avgjørelser som gjelder hverdagen og livsvilkårene deres.

Rødt mener de beste avgjørelsene tas nært folk. Derfor er vi mot kommune- og regionsreformene som konsentrerer den politiske makta i Norge på færre hender. Vi mener ingen kommuner eller fylker bør slås sammen med tvang, og heller ikke uten at det er godkjent gjennom folkeavstemning i hver av de berørte kommunene eller fylkene. Færre folkevalgte organer skaper større avstand mellom de som styrer og folk flest.

Rødt ønsker et desentralisert Norge med levende distrikter. For å lykkes med dette må vi sørge for likeverdige tjenestetilbud over hele landet. Rødt mener at staten skal fullfinansiere oppgaver som overføres til kommunene. Viktige offentlige tjenester bør løses nærmest mulig befolkningen de er til for. Derfor har Rødt vært aktive i kampen mot nedleggelser av lokalsykehus over hele landet de siste årene.