Lærlinger

Rødt vil lovfeste retten til lærlingplass.

Idag har de som går studieforberedende linjer en garanti på at de får fullført videregående skole. Den samme garantien har ikke de som går yrkesfag. En tredjedel av elevene får ikke lærlingplass, og dermed ikke fullført den yrkesfaglige utdanningen sin. Disse elevene kastes ut i arbeidsledighet. Lærlingordninge er også veldig sensitiv for konjuktursvingninger, og hele kull risikerer å ikke få lærlingplass når det er nedgangstider i en spesifikk bransje.

Rødt vil at alle som starter på yrkesfag også skal ha muligheten til å fullføre skolegangen. Derfor vil vi lovfeste retten til lærlingplass og lovfeste at bedrifter som leverer til det offentlige skal ha lærlinger, både i bedriften og på kontrakten som inngås.