Kommunesammenslåing

Små kommuner sikrer demokratisk innflytelse og gode tjenestetilbud. Rødt er mot regjeringens kommunereform og sterk motstander av tvang i kommunesammenslåinger.