Kommunale foretak

Rødt vil avvikle alle kommunale foretak og aksjeselskap og sørge for at drift føres tilbake til kommunen eller fylkeskommunen som i utgangspunktet sørget for driften.

Når deler av kommunens tilbud skilles ut som selskaper med mål om å gå i overskudd fører det til mindre demokratisk kontroll og åpenhet rundt drift av offentlige tjenester.