Fraværsgrensa

Rødt vil fjerne fraværsgrensa på 10%. I stedet for å straffe elever som sliter med å fullføre skolen vil Rødt gjøre noe med årsaken til at noen har høyt fravær, og hjelpe dem.

Fra skoleåret 2016/2017 vil elever i den videregående skolen som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, ikke kunne få vurdering i det aktuelle faget. Denne regelen rammer hardest de som i utgangspunktet ikke har de beste forutsetningene for å fullføre skolegangen. Legetimer, timer hos psykolog, time hos barne- og ungdomspsykiatrien gir ikke unntak for regelen.

Rødt mener at den beste måten å sørge for at flest mulig fullfører skolen er et godt skolemiljø, flere lærere inn i skolen, styrking av skolehelsetjenesten og en skole for læring - ikke mekanisk pugging. Rødt vil også styrke oppfølgingen av de som faller ut av skolen.