Forsvarspolitikk

Rødt er for et sterkt og uavhengig forsvar. Vi vil avblåse kjøpet av nye jagerfly og i stedet styrke det mobile land- og sjøbaserte luft- og kystvernet for å bedre suverenitetshevdelse i norske nærområder.

Siden 1990 har Norge deltatt i krig åtte ganger. Det har bidratt til å gjøre Norge mer utsatt som terrormål. Rødt mener det norske forsvaret skal brukes til å forsvare Norges grenser, og ikke som støtte til USA og NATOs angrepskriger mot fattige land.

Etter USA er Norge det landet i NATO som bruker mest penger per innbygger på militæret. Allikevel gjør kjøpet av kampflyene F-35 at resten av forsvaret bygges ned. Norges forsvarsevne blir dårligere på bekostning av økt evne til å delta i bombing når USA ber oss om det i utlandet. Jagerflyene er ubrukelige til å forsvare Norge mot angrep. Derfor vil Rødt avblåse jagerflykjøpet til fordel for en styrking av det mobile land- og sjøbaserte luft- og kystvernet.

Rødt er for en vernepliktshær framfor dagens hær som får stadig mer preg av å være en vervehær for spesialsoldater. Derfor er vi for en videreføring av den allmenne verneplikten og en styrking av Heimevernet.   

Rødt vil melde Norge ut av NATO, fordi NATO gjør Norge mer utsatt for angrep og verden mer utrygg. NATO-medlemskapet gjør oss til allierte av regimer som Recep Tayyip Erdoğans Tyrkia og Donald Trumps USA. Rødt ønsker heller at Norge søker mot et forsvarssamarbeid med våre nordiske naboland.

Rødt jobber for:

  • Å avbryte kjøpet av nye kampfly, uavhengig av om det er F-35 eller JAS Gripen.
  • Å styrke det mobile land- og sjøbaserte luft- og kystvernet for å bedre suverenitetshevdelsen i norske nærområder .
  • At Norge skal følge opp konseptutredningen for Sivilforsvaret fra 2016 og styrke Sivilforsvaret som forsterkningsressurs. Det kan åpnes for at førstegangstjeneste kan avtjenes i Sivilforsvaret.
  • Å sikre retten til politisk militærnekting og politisk arbeid i militæret, samt sikre retten til å få opplæring i sivile motstandsformer, teknikker og organisering.
  • Å melde Norge ut av NATO og jobbe for en nordisk forsvarsallianse med Sverige, Danmark, Finland og Island. Arbeide for at NATO legges ned.
  • Full stans i våpeneksport til bruk i aggresjonskriger, samt innføring av sluttbrukererklæring for all våpeneksport fra Norge og våpen produsert i andre land av norskeide selskap.
  • Forbud mot kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære (CBRN-) våpen, inkludert atomvåpen.
  • Å hindre norsk deltagelse i og økonomisk støtte til angrepskriger.
  • Ingen utenlandske militærbaser på norsk jord.

Les mer om lignende saker