Forskning

Rødt vil øke støtten til forskning og sikre en demokratisk styrt, fri forskning til det beste for samfunnet.

I dag får universiteter og høyskoler for lite offentlig støtte, og finansieringssystemet gjør at universiteter og høyskoler konkurrerer økonomisk. Dette gjør at forskningen blir styrt etter målstyringsprinsipper, istedenfor det som vil være til det beste for samfunnet. Det åpner også for at sterke økonomiske interesser, for eksempel oljeindustrien, kan påvirke forskningen gjennom økonomisk støtte.

Rødt jobber for:

  • At offentlig finansiert forskning er tilgjengelig for alle, og ikke avhengig abonnementer på tidsskrifter eller kjøp av artikler.
  • At den individuelle forskningsretten avtalefestes.
  • At forskningsbasert undervisning skal garanteres gjennom styrking av ansattes rett og mulighet til forskning.
  • At motivasjonen som skaper kvalitet og samarbeid sikres gjennom trygge og forutsigbare lønns- og arbeidsvillkår, og ikke gjennom byråkratiske belønningssystemer hvor ansatte konkurrerer om midler på bakgrunn av dokumentert forsknings- og utdanningsaktivitet.
  • Offentlig finansiert forskning skal i størst mulig grad publiseres med åpen tilgang (Open Access). Forskere skal motiveres til å publisere sine arbeider/resultater i publiseringskanaler med åpen tilgang. Det må legges økonomisk til rette for åpent tilgjengelig publisering av offentlig finansiert forskning.
  • Alle kliniske studier utført i Norge skal registreres, og metoder og resultater skal rapporteres uavhengig av utfall.