Flest med normal inntekt og færrest millionærer på Rødts valglister

Høyre er på millionær-toppen, mens en av fem i Rødt jobber med helse- og sosialtjenester.

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. Foto: André Løyning

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. Foto: André Løyning

Før hvert stortingsvalg lager Statistisk sentralbyrå oversikt over hvordan partienes kandidater fordeler seg på kjønn, inntekt og yrke. Årets oversikt, som kom 29. juni, viser at Rødt har overvekt av kvinner på listene og færre høytlønte enn andre partier.

Kjønnsfordelingen viser kvinnelig overvekt med 52 prosent. Rødt er ett av fem partier med kvinneflertall. Fremskrittspartiet kommer dårligst ut, men kun 35 prosent kvinner.

Lønnsoversikten viser at Rødts kandidater i hovedsak tjener relativt normalt. 24 % av kandidatene tjener 400- 500 000 kr. brutto årlig. Det er langt lavere enn Arbeiderpartiet, som typisk tjener 800-900 000 kr.

Andelen med inntekt over en million kr. varierer også mye mellom partiene. Høyre ligger høyest, med 34 prosent av mannlige og 17 prosent av kvinnelige kandidater. Rødt ligger lavest med tre prosent av mennene og 0,7 prosent av kvinnene.

Rødts kandidater har variert yrkesbakgrunn. Nesten en av fem jobber innen helse- og sosialtjenester, men har også flere kandidater med bakgrunn fra undervisning og industrien enn gjennomsnittet.

Les mer om hva Rødt mener:

Støtt oss økonomisk

Send valgfritt beløp med Vipps til nummer 10303. Eller bruk betalingskort her: