Fiskeoppdrett

Utslipp og rømningsfare gjør at dagens åpne oppdrettsanlegg ikke er holdbare. Rødt vil få alt av fiskeoppdrett inn i lukkede anlegg.

Rødt vil fortsatt ha ei oppdrettsnæring, men den kan ikke være regulert så dårlig som i dag, og de åpne anleggene som brukes i dag fungerer ikke. Lukkede anlegg, enten på land eller til havs, er ei god løsning. I de er det så og si umulig at fisk rømmer, og man har full kontroll på utslipp. Flere selskaper prøver seg allerede, men Rødt vil bevilge mer penger til forskning på lukkede anlegg for å få fortgang i arbeidet.

Les mer om lignende saker