Fiskekvoter

Rødt vil umiddelbart fjerne muligheten for å selge kvoter, og vil overføre de kvotene trålerflåten har i dag, til kystflåten.

Fisk er en ressurs som må forvaltes. Overfiske er det flere historiske eksempler på, så ei kvoteordning som begrenser hvor mye fiskerne fisker er nødvendig. Men i Norge har kvotene gått fra å være noe man får fra staten, til noe man kjøper fra andre. Det har blitt et stort marked for disse fiskekvotene, og ofte kan de koste mye mer enn selve fiskebåten. Det gjør det vanskelig å bli fisker, og gjør at fiskerettighetene samles på færre og færre hender. Kystsamfunnene mister arbeidsplasser og eierskap til fiskeressursene, og kapitalister får all makten og profitten.

Les mer om lignende saker