– Bybanen i Bergen må styres av det offentlige

Rødt-politiker Solbjørg Marjala er sterkt kritisk til ny rapport som åpner for å konkurranseutsette Bybanen i Bergen.

Rødt-politiker i Hordaland: Solbjørg Marjala. Foto: Magne Hagesæter

Rødt-politiker i Hordaland: Solbjørg Marjala. Foto: Magne Hagesæter

– Politikerne står ovenfor et veivalg: Skal vi legge føringer som vil kunne åpne for en konkurranseutsetting av bybanen eller skal vi rekommunalisere driften, spør hun.

Bakteppet er at Fylkestinget i desember 2016 besluttet at driften av Bybanen skulle evalueres. Konsulentselskapet Karabin AS gjennomført og levert en rapport, som anbefaler at Skyss og Bybanen omdannes til et konkurransebasert konsern med private underleverandører. Karabin-rapporten er i beste fall mangelfull, og hvis rådene følges, kan det føre til at velferdsprofitører får råderett over et viktig kollektivtilbud i Bergen, som på linje med all kollektivtransport i stor grad er finansiert av skattepenger.

– Å omorganisere bybanen er vi absolutt for, ettersom det vil være et steg mot å bringe kollektivtrafikken tilbake til offentlig eierskap. Det vi imidlertid er svært kritiske til, og synes er mildt sagt pussig, er at evalueringsrapporten ikke engang har vurdert et heloffentlig alternativ, sier Marjala.

I dag er driften av Bybanen fordelt på en rekke ulike selskaper, blant annet de private leverandørene Keolis, som har ansvar for kjøringen av bybanen, og Stadler, som har ansvar for vedlikeholdet av sporvognene.

– At Rødt er motstander av å privatisere offentlige tjenester er ingen hemmelighet, men dette handler om mer en prinsipper. Det er en rekke problemer med at private selskaper involvert i driften av bybanen. Samme selskap som leverer vognene er for eksempel ansvarlig for vedlikeholdet. Det har ikke Bybanen AS selv kompetanse på. Det er et sikkerhetsproblem, sier Rødt-politikeren.

Et annet ankepunkt er at de ansatte ikke har vært involvert i prosessen.

– Rødt Hordalands antiprofitørutvalg har henvendt seg til Fagforbundet for å få innspill til fremtidig organisering av bybanen. Det er tross alt de ansatte som vet best hvilke utfordringer Bybanen står ovenfor. Vi håper at de andre partiene også vil høre på Fagforbundets anbefalinger, og at det blir en offentlig debatt om dette temaet, avslutter Marjala.

Les mer om hva Rødt mener:

Støtt oss økonomisk

Send valgfritt beløp med Vipps til nummer 10303. Eller bruk betalingskort her: