Bompenger

Utbygging av veier skal ikke finansieres av bompenger.

Bompenger er en flat avgift som ikke tar hensyn til inntekten til de som betaler. Derfor er det en usosial måte å finansiere veiutbygging.

Rødt er mot bruk av bompenger som finansieringskilde for veibygging.