Boligspekulasjon

Bolig er et livsnødvendig gode, og bør ikke være et spekulasjonsobjekt for de rike.

Boligprisene har steget tre ganger så mye som reallønna fra 1993 til 2017, det betyr at vi bruker stadig større andel av lønna vår på et sted å bo. Hoveddrivkraften bak denne utviklinga er at det er for lite boliger på markedet, og at bolig brukes som spekulasjonsobjekt av de med formuer.

Rødt jobber for:

  • Å gjøre bolig mindre lønnsomt som et spare- og investeringsobjekt, ved å innføre et tak på fradraget du kan trekke fra på skatten på 50 000 kroner.
  • At ligningsverdien for sekundærboliger, med unntak for pendlerboliger, settes lik markedsverdien.
  • For å begrense at utleiemarkedet blir overtatt av korttidsleie og ikke dem som har behov for å leie lenger, bør utleie via tredjeparter som AirBnB kun være lovlig i inntil 60 dager i året.

Les mer om lignende saker