Arveavgift

Rødt ønsker en ny sosial arveavgift som bidrar til å finansiere flere og bedre fellesskapsløsninger, og samtidig unngå at ulikhet går i arv gjennom generasjoner.

Å fødes inn i rikdom er den sikreste oppskriften på å bli rik, og i dag er 7 av 10 av Norges rikeste personer som har arvet størstedelen av sin formue. Etter at arveavgiften ble fjernet i 2013 finnes det ingen form for direkte økonomisk utjevning mellom de som fødes med fulle bankkontoer og de som fødes inn i fattigdom. Det mener Rødt er urettferdig, og vil derfor ha tilbake en ny versjon av arveavgiften.

Arveavgiften Rødt vil innføre innebærer et høyt bunnfradrag slik at folk som mottar helt ordinære arveoppgjør ikke beskattes ytterligere. Det er ikke farmors gamle bunad eller naustet i fjæra som er de store verdien som må omfordeles. Det er de store formuene som er problemet, derfor trengs det en høyere arveavgift på disse slik at vi unngår at ulikhet som går i arv gjennom generasjoner.

En arveavgift sikrer både omfordeling og finansiering av gode fellesskapsløsninger, derfor er dette en viktig avgift for Rødt.

Utdrag fra arbeidsprogrammet:

  • Det må innføres en avgift på arv med kraftig omfordelende profil, med høyt bunnfradrag flere innslagspunkter med økende avgiftssats.