Aktivitetsskole

Aktivitetsskolen skal være et gratis fritidstilbud, ikke en utvidet skoledag.

I dag er det lommeboka som avgjør om barn kan gå på aktivitetsskole eller ikke. Det gjør at barn som kommer fra ressurssvake familier kan falle bakpå hvis aktivitetsskolen legges for tett opp til den vanlige skolen. Det er en utvikling vi ønsker å motvirke.

Rødt jobber for at aktivitetsskolen skal være et gratis tilbud til 1. - 4. klassinger. Det skal gi barna mulighet for lek, utfoldelse og ro. Det skal være et fritidstilbud, ikke en forlengelse av skoledagen.