Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Rødts skoleweb

Ofte stilte spørsmål fra skoleelever:

1. Hvorfor heter dere Rødt?

Vi heter Rødt fordi fargen rød står for samhold, fellesskap og likeverd. Det er verdier vi synes er viktige å huske på når vi skal lage ny politikk.2. Hva betyr logoen til Rødt?

Rødts logo er en rød stjerne. Den symboliserer fellesskap og framtidshåp. Uansett om man er ung eller gammel, fattig eller rik, så ser man opp på den samme stjernehimmelen.3. Hvem er partilederen deres?

Partilederen vår heter Bjørnar Moxnes. Han sitter i bystyret i Oslo. Han kommer fra Nordstrand i Oslo, er 33 år og har kone og to barn. Vi har også to nestledere: Marielle Leraand og Marie Sneve Martinussen.4. Hvor mange medlemmer er det i partiet Rødt?

Rødt har cirka 2800 medlemmer.5. Hva er Rødts hovedsak?

Rødt mener forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. Forskjellene mellom rike og vanlige folk blir større og større. Rødt ønsker å få slutt på grådighet og egoisme, vi vil ha rettferdighet for folk med vanlige jobber. Det er mulig å øke skattene for de rikeste. Vi har råd til SFO og barnehage for alle, så ingen faller av fra start. Vi kan innføre leksefri skole, så hvem foreldrene er ikke avgjør barnas muligheter. Vi kan innføre nulltoleranse mot misbruk av midlertidige stillinger og deltid i kommunen, så vi ikke får et klasseskille mellom dem som har trygge jobber og utrygge jobber.
(Trykk her for å lese mer om Rødts hovedsak.)6. Hva mener Rødt om økonomi?

Rødt jobber for en sosialistisk økonomi som er miljømessig bærekraftig og ikke ødelegger livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Rødt ønsker ikke at overskudd til eiere skal styre det økonomiske systemet. Vi ønsker at folket i fellesskap skal eie Norges ressurser i stedet for private eiere. Rødt ønsker mer demokratisk styring av økonomien.
(Trykk her for å lese mer om Rødts økonomiske politikk.)7. Hva mener Rødt om miljø?

Rødt mener at å redde miljøet er det viktigste spørsmålet for jorda. Norge er ikke så flinke til å ta vare på miljøet. Oljebransjen forurenser veldig mye, og det er med på å ødelegge klimaet. Rødt mener Norge må ta mer ansvar, og lage industri og fabrikker som er bedre for miljøet. Vi kan for eksempel lage solceller som produserer strøm uten å forurense. Vi har laget en plan som heter Fornybar framtid der vi viser hvordan Norge kan lage 50.000 miljøvennlige arbeidsplasser. Vi er også veldig imot å borre etter olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i Nord-Norge. Dette området er fullt av fisk, og fisken er en fornybar ressurs. Det betyr at den kommer tilbake igjen og igjen, i motsetning til olja som bare kan brukes én gang. Vi er bekymret for at fisken kan forsvinne hvis vi forurenser vannet med oljeproduksjon.
(Trykk her for å lese mer om Rødts miljøpolitikk.)8. Hva mener Rødt om skole?

Skolen er en veldig viktig sak for oss. Vi mener at skolene bør få mer penger av staten så undervisningen kan bli bedre. Lærerne må få tid og tillit til å gjøre jobben sin skikkelig. Vi syns det har blitt altfor mye fokus på testing, måling og prøver. Det er bedre å bruke tiden på å undervise. Rødt er en av få partier som vil slutte med lekser. Det er fordi ikke alle kan få den samme hjelpen med leksene hjemme. Hvis mammaen og pappaen din jobber sent, er det vanskelig for dem å hjelpe deg med leksene. Barn og unge har også rett til fritid. Derfor mener vi at undervisningen bør skje på skolen, og ikke overlates til foreldre og barna selv.
(Trykk her for å lese mer om Rødts skolepolitikk.)8.1 Skal det være gratis å gå på skole?

Ja, skolen må være gratis for alle. Hvis alle har de samme mulighetene til å skaffe seg en god utdannelse, blir det kanskje ikke så store forskjeller på folk. Det ville jo vært veldig urettferdig hvis bare de som har foreldre med god råd fikk gå på skole. Sånn er det dessverre i noen land, men heldigvis ikke i Norge.
(Trykk her for å lese mer om Rødts skolepolitikk.)8.2 Hva mener Rødt om privatskoler?

Rødt vil at skolen skal være offentlig. Privatskoler vil ha penger for å undervise elevene. Det betyr at de barna med de rikeste foreldrene kan kjøpe seg plass på de beste skolene. Det syns vi er veldig urettferdig og dumt. Vi vil heller at samfunnet skal sørge for gode skoler i fellesskap. Hvis alle får like muligheter som barn blir det kanskje mindre forskjeller mellom fattige og rike når de blir voksne. Det er bedre for alle.
(Trykk her for å lese mer om Rødts skolepolitikk.)

8.3 Hva mener Rødt om heldagsskole?

Rødt er imot heldagsskole. Vi vil ha flere lærere og mer praktisk undervisning, ikke lengre skoledag. Du kan lese mer om hva vi mener om heldagsskole her: "Rødt sier nei til heldagsskole".
(Trykk her for å lese mer om Rødts skolepolitikk.)9. Hva mener Rødt om helse?

Rødt mener at helse er en rettighet som skal være lik for alle, uansett om de er rike eller fattige. Hvis man blir syk eller skadet skal man få hjelp uansett størrelse på lommeboka. Derfor vil vi at helsetjenestene skal være offentlig. Det betyr at alle vi som bruker helsetjenestene eier dem i fellesskap gjennom å betale skatt. Vi mener at staten må sørge for sykehus i nærheten av der folk bor, så de slipper å reise langt for å få hjelp. Vi vil ikke legge ned flere lokalsykehus.
(Trykk her for å lese mer om Rødts helsepolitikk.)10. Hva mener Rødt om feminisme?

Rødts mål er full kvinnefrigjøring. Det betyr at vi jobber for kvinners økonomiske selvstendighet og at kvinner og menn skal ha like mye makt i samfunnet. Rødt kjemper imot trange kjønnsroller som gjør at folk tror at kvinner er svake og følsomme og menn er tøffe og kalde, for eksempel. Rødt synes det er urettferdig at yrker hvor det er flest kvinner blir dårligere betalt enn yrker der flest menn jobber. Rødt mener at alle samlivsformer skal respekteres, enten det er homofile par, aleneforeldre eller enslige.
(Trykk her for å lese mer om Rødts feministiske politikk.)11. Hva mener Rødt om skatt?

Rødt mener de rikeste i Norge betaler for lite skatt. Alle må bidra til felleskassa, så vi kan bygge for eksempel skoler, veier, sykehus og fritidsklubber. De som har mest bør også bidra mest.11.1 Må alle betale skatt?

Alle som jobber må være med å bidra til fellesskapet. Men folk som tjener så lite penger at de har problemer med å overleve, bør få slippe å betale skatt. Problemet er at mange av de rikeste sniker seg unna å betale skatt. Vi syns det er urettferdig at noen som har veldig mye penger skal få slippe å betale skatt, når vanlige folk må gi fra seg ganske mye av det de tjener. Ingen bør betale mer i skatt enn de klarer, men det er viktig at alle er med på spleiselaget.
(Les mer om Rødts skattepolitikk under «Skattlegg de rike».)12. Hva mener Rødt om søndagsåpne butikker?

Rødt er imot søndagsåpne butikker. Vi mener det er viktig at det finnes en felles fridag (for flertallet), slik at foreldre kan være sammen med barna sine, og for at folk som jobber i utsatte arbeidssituasjoner får minst én garantert fridag. Vi mener også at vi ikke skal kunne forbruke og handle hver dag i uka. Les mer her: "Ta vare på fridagen".13. Hva mener Rødt om innvandrere og flyktninger?

Rødt anser innvandrere som en berikelse og ressurs for det norske samfunnet. Rødt mener at tillit til og tro på innvandreres evner og muligheter er en forutsetning for å kunne bidra til å realisere et positivt, mangfoldig samfunn. Rødt arbeider for at mennesker på flukt fra forfølgelse og undertrykking skal få komme og søke om asyl eller opphold på humanitært grunnlag i Norge. Dette står i skarp motsetning til regjeringas og de største opposisjonspartienes politikk om å gjøre Norge til et av de europeiske landene der det er vanskeligst å få politisk asyl. Rødt mener det er en skandale at Norge returnerer asylsøkere i strid med FNs høykommissærs anbefalinger.

14. Hva mener Rødt om revolusjon?

Rødt ønsker en fredelig, demokratisk revolusjon. Med ordet «revolusjon» mener vi en radikal endring av hvordan Norge styres og hvem som eier hva. Rødt ønsker at folk flest skal ha mer direkte påvirkning på samfunnet de lever i. Rødt ønsker at folket, gjennom staten, skal eie store banker, tog og store fabrikker – istedenfor at private folk tjener seg rike på fellesskapets verdier.
(Trykk her for å lese Rødts prinsipprogram.)15. Hvorfor har dere byttet partinavnet deres fra Rød valgallianse til Rødt?

I 2007 samarbeidet Rød Ungdom, Rød Valgallianse og AKP om å legge ned partiprosjektene og starte et nytt parti: Rødt. Det var mange forslag til nytt navn som medlemmene fikk være med å velge mellom. Det var stiftelsesmøtet i 2007 som bestemte at det nye partiet skulle hete Rødt.16. Hvilke nettsider kan vi besøke for å lære mer om dere?

Det er flere steder dere kan lete etter informasjon på nettet. Hjemmesiden vår er Rødt.no. Vi har også en ungdomsorganisasjon som heter Rød Ungdom som dere kan besøke på Rødungdom.no. Også har vi en avis som heter Rødt Nytt. Den er gratis for alle å få i posten hvis man vil. Dere kan for eksempel tegne et abonnement til skolen her. Vi er også på Facebook og på Twitter.

Google+