Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Trygge veier - Raske tog

Trygge veier - Raske tog

LAST NED RAPPORTEN HER

Rødt ønsker å bygge en rask, trygg og utslippsfri samferdselssektor som skal bidra til å gjøre folks hverdag enklere over hele landet. Det krever en helhetlig planlegging.

I Trygge veier - Raske tog, Rødts alternativ til nasjonal transportplan skisserer vi opp seks mål for samferdselspolitikken. Det er:

  • Samferdselspolitikken skal gi grønn nærings- og samfunnsutvikling
  • Reduksjon av norske klimagassutslipp
  • Økt helse og sikkerhet i samferdselssektoren
  • Arbeidervennlige transportsystem
  • Demokratisk styring av samferdselssektoren
  • Redusere transportvolumet

Rødt mener vi må følge anbefalingene fra FNs klimapanel og redusere de norske klimagassutslippene med 40% innen 2020. Transport i Norge står for 30 prosent av utslippene og endringer her er nødvendig for å oppnå målsettingen.

Rapporten kan bestilles fra Rød Butikk

Google+