Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Lev vel! Rødts plan for et solidarisk helse-Norge


LAST NED HEFTET HER

Heftet kan kjøpes i Rød Butikk eller hos Rødt, Osterhausgate 27, 0183 Oslo.
Kan bestilles over telefon 22 98 90 50 eller e-post til raudt@raudt.no.
Pris 50 kroner. Ved kjøp av ti hefter eller mer 30 kroner.

Vi har nå over ti år med sjukehuskamp bak oss etter Stoltenbergs sjukehusreform fra 2001. Reformen flytta makt fra de folkevalgte organa til høytlønna byråkrater i helseforetaka. Etter reformen er sjukehusa styrt på samme måte som private aksjeselskap med økonomisk overskudd som mål.

Men helse kan ikke være butikk. Resultatet har vært nedlegging av lokalsjukehus, ventelistejuksing, privatisering og den ødeleggende sammenslåinga av Oslo-sjukehusa. Det er tydelig at noe er galt, og folk har reagert. Protestene har hagla! Mange av Rødts medlemmer har deltatt i kampene for å beholde lokalsjukehusa sine.

Nå har alle partier unntatt Ap løpt fra «foretaksmodellen», men uten at det betyr at de vil bort fra privatisering og aksjeselskapsmodellen. Samhandlingsreformen fra 1. januar i år har allerede endra helse-Norge drastisk. Kommunene må ta ansvar for og betale for mer av helsetjenestene. Dette skulle føre til at kommunene ville satse mer på forebygging av sjudom og dermed forebygge helseutgifter. Nå høster vi de første erfaringene fra reformen: Kommunene må bruke pengene på å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sjukehusa i stedet for å drive forebyggende arbeid. Vi vil gjerne høre fra deg hvordan det er der du bor.

Tida er inne for en oppsummering. Derfor har Velferdspolitisk utvalg i Rødt utgitt dette heftet. Vi har forsøkt å gjøre opp status og stake ut en ny kurs. Slik Rødt-heftet «Fornybar Fremtid» har blitt brukt til å lage ny politikk som forener klima- og næringshensyn, ønsker vi at helseheftet skal være et verktøy. Bruk heftet som utgangspunkt for diskusjon i Rødt-lag, i foreninger og i klubber! Vi som er i utvalget vil gjerne inviteres til å presentere ideene i heftet.

Rødt vil ha et samfunn uten klasseforskjeller. Vi jobber for et samfunn bygd på fellesskap og solidaritet mellom mennesker uten økonomiske ulikheter mellom folk. Sjukehus og forebyggende helsearbeid skal være en del av det offentlige velferdstilbudet slik biblioteka er det i dag. Du skal få helsehjelp der du bor, når du trenger det. Å redusere de store forskjellene i helse og levealder er både et mål og et middel for Rødts helsepolitikk.

I dag gjelder det først og fremst å stanse den ødeleggende sjukehusreformen fra 2001, jobbe fram alternativ som tar utgangspunkt i folks behov.

Dette er første versjon av heftet. Vi veit at mange sitter på viktige erfaringer og nyttig kunnskap som ikke er kommet fra i denne utgava. Velferdspolitisk utvalg ønsker å samle inn erfaringer, fortellinger og forslag som vi kan bruke til å lage en forbedra versjon av heftet. Ta kontakt med oss!

Turid Thomassen, leder i Rødt

Google+