Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Kvinnelønna


Utgitt av tidsskriftet Rødt!,
www.marxisme.no

av Siri Jensen

Last ned heftet som pdf-fil.

Begrepet kvinnelønn bygger på at kvinner først og fremst lønnes som kjønn. Kvinner lønnes ikke bare lavere enn menn, men også likere. Uavhengig av yrke og utdanningsnivå og om de jobber i offentlig eller privat sektor slår det at de er kvinner gjennom i lønna.

I gjennomsnitt har yrkesaktive kvinner ca 85 % av menns lønn(1), og dette betyr at menn i snitt tjente 4000 kroner mer i måneden enn kvinner. Andelen har holdt seg omtrent på samme nivå siden 1998 mens kronebeløpet har økt.

Forskjellen i inntekt er enda større, kvinner hadde i 2007 ca 60 % av menns yrkesinntekt. Her er arbeidstid regnet med, og den lave andelen skyldes i hovedsak kvinners deltidsarbeid.

Tallene sier mye om fordelingen av penger og ressurser mellom kvinner og menn i vårt samfunn – og dermed tilgang til alt som kan kjøpes for penger: et sted å bo, god og sunn mat, helsetjenester, aviser, fritidsaktiviteter, ferie. Siden penger er makt, sier tallene også mye om maktforholdene.

For kvinner som har felles økonomi med mannlig samboer eller ektefelle, betyr det at de aller fleste er økonomisk avhengig av mannen for å opprettholde den levestandarden de har. I de aller fleste parforhold tjener menn mer enn kvinner.(2) Kvinner som lever alene eller er enestående forsørgere, har ofte vanskelig økonomi, og kvinner som bor sammen må klare seg på to lave inntekter.

Penger er makt både i det offentlige og det private rom. Lavtlønnsgrupper har lav status, og blir i liten grad hørt. Undersøkelser viser at arbeidet i hjemmet er likest fordelt der partene har likest lønn.

Les mer i heftet Kvinnelønna av Siri Jensen. Heftet kan bestilles i trykt utgave fra Rødts kontor, tlf. 22 98 90 50 eller raudt@raudt.no.

Google+