Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Publikasjoner

Lev vel! Rødts plan for et solidarisk helse-Norge

Vi har nå over ti år med sjukehuskamp bak oss etter Stoltenbergs sjukehusreform fra 2001. Reformen flytta makt fra de folkevalgte organa til høytlønna byråkrater i helseforetaka. Etter reformen er sjukehusa styrt på samme måte som private aksjeselskap med økonomisk overskudd som mål.

Men helse kan ikke være butikk. Resultatet har vært nedlegging av lokalsjukehus, ventelistejuksing, privatisering og den ødeleggende sammenslåinga av Oslo-sjukehusa. Det er tydelig at noe er galt, og folk har reagert. Protestene har hagla! Mange av Rødts medlemmer har deltatt i kampene for å beholde lokalsjukehusa sine.

Les mer

Rødts plan for ei fornybar framtid

Norge trenger en industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen.

Rødt jobber for at norske utslipp av klimagasser skal reduseres samtidig som vi vil satse på nye grønne arbeidsplasser.

Les mer

Trygge veier - Raske tog

Rødt ønsker å bygge en rask, trygg og utslippsfri samferdselssektor som skal bidra til å gjøre folks hverdag enklere over hele landet. Det krever en helhetlig planlegging.

Les mer

Afghanistan: Hent soldatene hjem!

Afghanistan-hefte fra Rødt, med både bakgrunnsstoff om landet og aktuelle analyser om situasjonen nå. Nyttig både til studier og for det løpende arbeidet vi driver for å få avslutta okkupasjonskrigen og henta de norske soldatene hjem.

Den norske deltakelsen i krigen og okkupasjonen av Afghanistan fra 2002 vil for framtiden bli stående som en skamplett i vårt lands historie. Ikke siden vikingtiden har norske soldater dratt ut i verden i krig for å påføre andre land et styresett som vi definerer som det rette og det beste.

— Arnljot Ask og Vegard Velle

Rødt har helt fra starten av, som det eneste norske partiet, vært sterkt i mot Afghanistan-krigen og den norske deltakelsen i den. Alle signaler tyder på at også den kommende regjeringa i Norge, etter valget i 2009, vil fortsette krigføringa.

Dette til tross for at et voksende flertall i den norske befolkningen er i mot. Presidentvalget i USA signaliserer heller ikke noe skifte, snarere tvert i mot. Den eneste måten å få Norge ut av krigen på er derfor å intensivere arbeidet i «Hent soldatene hjem»-kampanjen og på andre måter mobilisere den folkelige opinionen.

Les mer

Rødts organisasjonshåndbok

Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd opp, og hvordan det kan bli lettere å drive organisasjonsarbeid.

1 Organisasjonen Rødt
2 Lagsarbeid
3 Medlemmer og verving
4 Møter og møteledelse
5 Valgkamp

Les mer

Sykehus er ikke butikk

Med vedtaket av sykehusreformen i juni 2001 fikk vi et fundamentalt systemskifte i norsk helsepolitikk. Vi gikk fra et politisk forvaltningsstyre med pasienten i sentrum som et uegennyttig mål, til et bedriftsøkonomisk markedsstyre med pasienten som et middel for økonomisk inntjening. Tidligere fylkesmann og fylkesrådmann i Møre og Romsdal, Kåre Ellingsgård (Ap), uttalte at «maken til avdemokratisering og sentralisering finner vi ikke i vår historie».

Les mer

Kvinnelønna

Begrepet kvinnelønn bygger på at kvinner først og fremst lønnes som kjønn. Kvinner lønnes ikke bare lavere enn menn, men også likere. Uavhengig av yrke og utdanningsnivå og om de jobber i offentlig eller privat sektor slår det at de er kvinner gjennom i lønna.

Det sier mye om fordelingen av penger og ressurser mellom kvinner og menn i vårt samfunn – og dermed tilgang til alt som kan kjøpes for penger: et sted å bo, god og sunn mat, helsetjenester, aviser, fritidsaktiviteter, ferie. Siden penger er makt, sier tallene også mye om maktforholdene.

Les mer

Google+