Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Organisasjoner og kampanjer

Krig, rasisme, miljørasering, kvinneundertrykking og annen diskriminering er eksempler på former for undertrykking som forsterker kapitalismens effekter. Rødt støtter mangfoldet av bevegelser som kjemper mot dette. Rødt jobber både i de folkevalgte organene, i folkelige bevegelser og på hele den politiske arenaen i det norske samfunnet.

Rødts egne kampanjer finner du her (lenke).

Google+