Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Fornybar framtid

En grønn energi- og industripolitikk må ta utgangspunkt i hvor vi vil som samfunn. Dagens politikk er basert på et økonomisk system i evig økonomisk vekst. Det er ikke mulig på en planet med begrensede ressurser. Vi må erstatte økt forbruk og økte utslipp med et økonomisk system som sikrer menneskenes behov innenfor naturens tålegrenser. Allerede nå kan vi starte omleggingen til fornybarsamfunnet gjennom en grønn og framtidsrettet industri- og samferdselspolitikk.

Last ned publikasjoner

Oljefri

I Oljefri – Rødts plan for oppbygging av framtidsrettede arbeidsplasser parallelt med nedtrapping av olje- og gassindustrien viser vi hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn innen 2030.

Olje- og gassindustrien er Norges største kilde til klimagassutslipp. Forbruket av norskprodusert olje og gass utgjør 1,5 prosent av verdens klimagassutslipp. Det trengs en kontrollert nedtrapping parallelt med byggingen av det fornybare Norge. Det vil være vårt viktigste bidrag til å redusere egne utslipp med minst 60 prosent innen 2030 og minst 90 prosent innen 2050.

Planen ble utgitt i 2015.

Trygge veier - raske tog

Rødt ønsker å bygge en rask, trygg og utslippsfri samferdselssektor som skal bidra til å gjøre folks hverdag enklere over hele landet. Det krever en helhetlig planlegging.

Rødt mener vi må følge anbefalingene fra FNs klimapanel og redusere de norske klimagassutslippene med 40% innen 2020. Transport i Norge står for 30 prosent av utslippene og endringer her er nødvendig for å oppnå målsettingen.

Dette er Rødts alternativ til nasjonal transportplan som ble laget i 2013.

Rødts plan for ei fornybar framtid
I Rødts plan for ei fornybar framtid – Industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringene skisserer vi hvordan det er mulig å skape mer enn 50 000 nye og grønne arbeidsplasser, samtidig som vi kutter de norske utslipp med 40 % innenlands innen 2020.

Viktige tiltak er energieffektivsering, utbygging av ny fornybar energi, styrking av den bærekraftige matproduksjonen og ikke minst bruke den fornybare energien for å bygge en enda mer miljøvennlige norsk industri.

Planen ble gitt ut i 2011.

Kontakt

Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg har ansvar for dette saksfeltet. Vi informerer gjerne om innholdet i planene eller diskuterer konkrete saker. Invitér oss gjerne til å holde foredrag på ditt hjemsted.

Utvalget kan kontaktes gjennom utvalgsleder Elin Volder Rutle, på elinvr@roedt.no eller på telefon 992 49 188.Google+