Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Andre program

Bolig- og byutviklingsprogram for Rødt

Å bo i en skikkelig bolig i et godt bomiljø til en overkommelig pris er en menneskerett. Norge har i dag en høy boligstandard, men mange sliter med å komme inn på boligmarkedet og å betale de løpende boutgiftene. Den høye boligstandarden i Norge skyldes en bevisst politikk og omfattende samfunnsmessig planlegging etter annen verdenskrig. Norge har i dag en markedsstyrt boligpolitikk. Den markedsliberale politikken skaper store og økende prisforskjeller, og dermed økende klasseskiller.

Les mer

Antirasistisk manifest

Hva er rasisme?

Når nynazister marsjerer i gatene, staten sender flyktninger ut av landet til en usikker framtid eller gamle damer ikke tør sette seg ved siden av en med mørk hud på bussen, er alt dette forskjellige former for rasisme. Rasisme handler om deg og meg. Et samfunn hvor Fatima må skifte navn til Kari for å komme til jobbintervju, hvor Ola vinkes inn på diskoteket mens Mohammed får beskjed om at det er fullt, er rasistisk.

Les mer

Google+