Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Partiledelsen

Rødt ble stiftet den 11. mars 2007, etter at Rød Valgallianse og Arbeidernes Kommunistparti gikk sammen om å lage et nytt parti, med Rød Ungdom som ungdomsorganisasjon.

Rødt holder til i Dronningens gate 22, 0154 Oslo. Se egen side for kontaktinformasjon.

Ledelsen

Sentralstyret

Arbeidsutvalget:

Resten av Sentralstyret:

Når landsstyret ikke er samlet, er sentralstyret det høyeste organet i Rødt. Sentralstyret leder det daglige arbeidet til organisasjonen i tråd med retningslinjer fra landsmøtet og landsstyret.

Landsstyret (LS)

Landsstyret leder arbeidet mellom landsmøtene innenfor rammer som går fram av vedtekter, program og landsmøtevedtak.

  Finnmark:
 • Veronicha Bergli
  Troms:
 • Jens Ingvald Olsen
  Nordland:
 • Margrethe Arnesen
  Nord-Trøndelag:
 • Espen Myhr Grandalsmo
  Sør-Trøndelag:
 • Roald Arentz
  Møre og Romsdal:
 • Stein Kristiansen
  Sogn og Fjordane:
 • Ingunn Kandal
  Hordaland:
 • Torill Jørgensen Frøise
  Rogaland:
 • Sara Nustad Mauland
  Vest-Agder:
 • Kasper Bekkeli Espeland
  Aust-Agder:
 • Guro Fiola Andreassen
  Telemark:
 • Ottar Flatland
  Vestfold:
 • Ole Marcus Mærøe
  Buskerud:
 • Magnhild Nilsen
  Østfold:
 • Lars Tveiten
  Akershus:
 • Arnljot Ask
  Oppland:
 • Bjørn Sigurd Svingen
  Hedmark:
 • Ronny Bekken Larsen
  Oslo:
 • Mariette Lobo
 • Unni Kjærnes
  Øvrige landsstyremedlemmer:
 • Trude Koksvik Nilsen (kvinnepolitisk representant)
 • Leidulf Husjord (miljøpolitisk representant)
 • John-Peder Denstad (faglig representant)
 • Erica Restoften (samisk representant)
  Rød Ungdoms representanter:
 • Linn-Elise Øhn Mehlen
 • Runa Fjellanger
Google+