Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Partiledelsen

Rødt holder til i Dronningens gate 22, 0154 Oslo. Se egen side for kontaktinformasjon.

Ledelsen

Sentralstyret

Arbeidsutvalget

Bjørnar Moxnes
Leder
Epost: b.moxnes@roedt.no
tlf: 402 26 062

Mari Eifring
Partisekretær
Epost: mari@roedt.no
tlf: 922 80 682

Marie Sneve Martinussen
1. nestleder
Epost: marie@roedt.no
tlf: 416 76 293

Silje Josten Kjosbakken
2. nestleder
Epost: silje@roedt.no
tlf: 922 54 673

Finn Olav Rolijordet
Økonomiansvarlig
Epost: finno@roedt.no
tlf: 905 16 931

Markus Hansen
Faglig leder
Epost: markus@roedt.no
tlf: 948 90 389

Marielle Leraand
Kvinnepolitisk leder
Epost: marielle@roedt.no
tlf: 907 48 315

Linn-Elise Øhn Mehlen
Leder i Rød Ungdom
Epost: linnelise@sosialisme.no
tlf: 986 23 040

Resten av Sentralstyret

Marianne Gulli
Påtroppende internasjonalt ansvarlig
Epost: marianne.gulli@gmail.com
tlf: 952 28 642

Torill Braaten
Epost: torillbraaten1@gmail.com
tlf: 476 57 004

Mariette Lobo
Epost: maal49@hotmail.com
tlf: 470 22 259

Per-Gunnar Skotåm
Epost: pskotam@gmail.com
tlf: 952 31 129

Berit Mortensen
tlf: 932 66 113

Rose Maiken Flatmo
Epost: rosema1955@gmail.com
tlf: 918 61 976

Reidar Strisland
Epost: reidar.strisland@gmail.com
tlf: 913 67 377

Charlotte Therkelsen Sætersdal
Epost: therkelsenc@gmail.com
tlf: 920 64 797

Sissel Hallem
Epost: sissel.hallem@fo.no
tlf: 952 14 904

Når landsstyret ikke er samlet, er sentralstyret det høyeste organet i Rødt. Sentralstyret leder det daglige arbeidet til organisasjonen i tråd med retningslinjer fra landsmøtet og landsstyret.

Landsstyret (LS)

Landsstyret leder arbeidet mellom landsmøtene innenfor rammer som går fram av vedtekter, program og landsmøtevedtak

Finnmark:
Elisabeth Johnsen

Troms:
Anne-Linn Lernes

Nordland:
Ingeborg Steinholt

Nord-Trøndelag:
Espen Myhr Grandalsmo

Sør-Trøndelag:
Ragna Vorkinslien

Møre og Romsdal:
Stein Kristiansen

Sogn og Fjordane:
Ingunn Kandal

Hordaland:
Eirik Wichstad

Rogaland:
Sara Nustad Mauland

Vest-Agder:
Lisbeth Reed

Aust-Agder:
Kristian Engenes Pedersen

Vestfold:
Ole Marcus Mærøe

Telemark:
Ottar Flatland

Buskerud:
Magnhild Nilsen

Akershus: Geir Christensen

Oslo:
Rameen Sheikh
Mikkel Øgrim Haugen

Østfold:
Lars Tveiten

Oppland:
Maria Nilsen Aksberg

Hedmark:
Ronny Bekken Larsen

Samisk representant:
Astri Dankertsen

Rød Ungdoms representanter:
Linn-Elise Øhn Mehlen
Joanne Sørheim

Google+