Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Vervekampanje 2011

Det å organisere folk er viktig for Rødt. Vi trenger mange medlemmer for å øke Rødts gjennomslagskraft.

Mål: 2200 medlemmer

Siden stiftelsesåret har Rødt vokst med rundt 50-100 medlemmer hvert år. Ved utgangen av 2010 hadde vi 1846 medlemmer. Nå er målet 2200 medlemmer innen utgangen av 2011. Derfor skal det drives aktiv medlemsverving i Rødt, og vi setter i gang en vervekampanje.

Nasjonal vervedag 29. oktober

Lørdag 29. oktober avholder vi nasjonal vervedag for å vise fram Rødt. Vi oppfordrer alle til å henge opp plakater i forkant, og dele ut verveløpesedler denne lørdagen.

SMS-innmelding

I vervekampanja denne gangen har vi for første tatt i bruk sms-innmelding. Dette står det på både plakat og verveløpeseddel. Det blir spennende og se hva slags utslag det kan gi. Derfor er det viktig å spre både plakater og verveløpeseddelen rundt omkring.

Materiell:

Rødts vervehåndbokVerveløpeseddel


Også tilgjengelig på nynorsk.

Verveplakat


Også tilgjengelig på nynorsk.

VerveblokkBestill materiell fra Rødt-kontoret på roedt@roedt.no eller 22 98 90 50.


Google+