Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Vårt arbeid – Vår velferd

Folkevalgtkampanje 2011.

Rødt vil gi de ansatte i kommunen tid, tillit og trygghet til å gjøre jobben sin. Da blir ikke bare de ansatte fornøyde. Det er slik vi gjør kvaliteten på tjenestene bedre. Det må være nok folk på jobb. Rødt vil øke grunnbemanningen. Heltid skal være en rettighet, deltid en mulighet. Rødt vil gi kommunalt ansatte som jobber ufrivillig deltid tilbud om full stilling. Nesten halvparten av kvinnene i Norge jobber deltid, og mange har ubekvem arbeidstid for å få hverdagslivet sitt til å henge sammen. Sekstimersdagen med full lønnskompensasjon vil bety at flere kvinner vil jobbe heltid, og de som jobber deltid, vil få ei kraftig heving av lønna si. Flere kvinner blir økonomisk sjølstendige.

Rødt Trondheim foreslo i kommunestyret i forbindelse med kommunedelplan for tjenester til eldre over 67 år for perioden 2011-2020 forslag om ekstra tiltak til de ansatte:

  • Grunnbemanningen økes på en slik måte at minst 70 % av naturlig fravær som sykdom, ferieavvikling og permisjoner i kommunens organisasjon skal dekkes av egne ansatte
  • Alle ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet de siste 15 måneder
  • Vikarpool gjenopprettes, vikarbyrå fases ut
  • Det gjennomføres forsøk med heltid som hovedregel og 30 timers uke med full lønnskompensasjon på minst to enheter

Av disse forslaga fikk de vedtatt:

  • Grunnbemanningen økes på en slik måte at minst 70 % av naturlig fravær som sykdom,ferieavvikling og permisjoner i kommunens organisasjon skal dekkes av egne ansatte
  • Alle ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet de siste 15 måneder
  • Det gjennomføres forsøk med heltid som hovedregel og 30 timers uke med full lønnskompensasjon på minst to enheter

Rødt mener tiden er overmoden for å bedre arbeidsfolks forhold på arbeidsplassen og gjennomfører derfor en kampanje for å bedre arbeidsforholdene til kommunalt ansatte over hele landet.

I valgkampen annonserte vi i Klassekampen at vi skulle foreslå at alle deltidsarbeidende skal få tilbud om fast stilling tilsvarende det de faktisk arbeider i alle kommunestyrer vi ble valgt inn i, etter inspirasjon fra Trondheim. Nå er det på tide å følge opp lovnadene.

Derfor skal alle våre folkevalgte nå stille forslag knyttet til retten til heltid. Forslagene skal i innhold tilsvare følgende forslag fra Rødt Trondheim:

Alle kommunalt ansatte tilbys en stillingsandel som tilsvarer det de faktisk har jobbet de siste 15 måneder.


Google+