Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Stopp TISA

Innhold

1. Aktuelt
2. Dette er saken
3. Lær mer om TISA
4. Materiell

Aktuelt

TTIP OG TISA PÅ 1-2-3
Økonom i Manifest tankesmie og medlem av Rødts Analyseutvalg, Lars Gunnesdal har skrevet pamfletten TTIP og TISA på 1-2-3 - Handelsavtalene som truer demokratiet: «Mer makt til storselskapene og mindre til folket. Flere som tjener penger på velferdstjenestene. Regler som fratar framtidens politikere muligheten til å velge en annen kurs. Bak lukkede dører og i tett dialog med mektige storselskaper presser EU og USA på for å få avtalene TTIP og TiSA i havn. Norges regjering ønsker dem velkommen, men møter sterk motstand fra fagbevegelse og sivilsamfunn. Avtalene ligger på forhandlingsbordet, men hva står på spill?»
Klikk her for å bestille pamfletten fra Forlaget Manifest

NY RAPPORT OM TISA
Rapporten Høyrepolitikk for all framtid? er utarbeidet av Ida Søraunet Wangberg og Lars Gunnesdal i Manifest Tankesmie og Helene Bank, spesialrådgiver i For Velferdsstaten. Klikk her for å laste ned rapporten.

Dette er saken

Mens du leser dette, sitter Norge i hemmelige forhandlinger om en ny handelsavtale om tjenester. Den eneste grunnen til at vi kjenner til det, er en lekkasje fra nettstedet Wikileaks i juni.

Trade in Services Agreement (TISA) er den siste i rekken av frihandelsavtaler initiert av USA. Amerikansk storkapital ønsker å skape et globalt marked for tjenester hvor velferd, utdanning og andre viktige områder i samfunnet skal kjøpes og selges på det private markedet. Disse forslagene protesterte de fattige landene mot under forhandlingene i handelsorganisasjonen WTO. Derfor har USA og en rekke andre vestlige land nå gått sammen for å forhandle fram en hemmelig avtale uten brysomme protester. Norge deltar i første rekke. Initiativet ble tatt av de rødgrønne, og videreføres nå av den mørkeblå regjeringa.

Hva handler avtalen om?
TISA omfatter alt av tjenester, som utgjør 70 % av verdensøkonomien. De 50 landene som forhandler om TISA, står for 70 % av tjenestene i verden. Avtalen blir dermed en betydelig del av verdensøkonomien. Dette dreier seg om den delen av vårt samfunn som vi kaller velferdsstaten. Om skole, sykehus, vann, energi – alle tjenester som gjør at samfunnet tar ansvar for fellesskapet.

Framtida under TISA er ei framtid med stadig mindre offentlig leverte eller regulerte tjenester. TISA vil åpne dørene for mer utenlandsk eierskap av bedrifter i Norge, med tilhørende forventet kaos i norsk arbeidsliv. Dette er en alvorlig trussel mot fagorganisering og trygge arbeidsplasser.

Enveiskjøring mot privatisering
Når politikerne diskuterer privatisering, vil noen ha mer, og noen ha mindre. Med TISA blir den eneste mulige retninga mer privatisering. TISA-avtalen forbyr landene å ta tilbake tjenester som er privatisert. Det som blir privatisert under en regjering, kan ikke gjøres til offentlig virksomhet under en senere. Slik blir store deler av norsk politikk avviklet. Det blir ingenting å diskutere.

På 90-tallet ble EØS-avtalen vedtatt nesten uten debatt. Nå er det samme i ferd med å skje igjen. TISA-avtalen vil legge til rette for en fullstendig demontering av den norske velferdsstaten. Makta over norske velferdstjenester flyttes fra kommunene og Stortinget til internasjonal storkapital. Det må vi ikke gå med på!

Derfor krever Rødt:

• At Norge trekker seg fra forhandlingene om TISA-avtalen og sier nei til de rike landenes hemmelighetskremmeri.

• At regjeringa offentliggjør teksten det forhandles om, slik at folk kan gjøre seg opp en mening om innholdet.

Lær mer om TISA

Dagbladet: Noe skjer bak ryggen din
Vi gleder oss til å høre Støre gå imot avtalen. Noe annet ville være uforståelig, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes og internasjonalt ansvarlig i Rødt, Stian Bragtvedt i Dagbladet. Klikk for å lese mer

Tidsskriftet Rødt! TISA - En trussel mot velferd og demokrati
TISA vil antakelig kunne forandre Norge i like stor grad, eller i større grad, enn det EØS-avtalen gjorde. Derfor forhandles den fram i hemmelighet, skriver Rolv Rynning Hansen. Klikk for å lese mer

Wikileaks: Secret Trade in Services Agreement (TISA)
Wikileaks har fått tilgang til og offentliggjort den delen av avtaleteksten som gjelder finansreguleringer. Til tross for at avreguleringen av finanssektorens i stor grad var årsaken til finanskrisa i 2008, så vil TISA hindre videre regulering av sektoren. Klikk for å lese mer

Le Monde Diplomatique: Frihet, demokrati og TISA
Handelsavtalen TISA er en trist men presis indikasjon på hvordan det står til med demokratiet i de vestlige liberale demokratiene. Friheten ligger ikke lenger i det demokratiske systemet, men i en påtvungen valgfrihet som fratar oss friheten til å velge radikal endring, skriver Slavoj Zizek. Klikk for å lese mer

Le Monde Diplomatique: Demokratiets dårlige venner
Mens forhandlingene om TTIP, den store frihandelsavtalen mellom USA og EU pågår, forhandler Norge og 49 andre land som kaller seg Really Good friends of Services i all hemmelighet om en ny frihandelsavtale for tjenester, skriver Raoul Marc Jennar. Klikk for å lese mer

Klassekampen: Ny front mot frihandel
90.000 nordiske kunstnere ber EU om å fjerne kultur fra omstridte handelsavtaler. Kunstnerorganisasjonene reagerer på manglende informasjon om de internasjonale frihandelsavtalene TTIP og Tisa. Klikk for å lese mer

Fri Fagbevegelse: – Bør avgjøres ved folkeavstemning
Fagbevegelsen frykter den nye handelsavtalen Tisa vil gi storstilt privatisering. – Like viktig som EU-kampene, mener Fagforbundets leder Mette Nord. Klikk for å lese mer

Bestill foredrag!

Ønsker du/dere foredrag om TISA på ditt hjemsted? Ta kontakt med leder i internasjonalt utvalg i Rødt, Stian Bragtvedt: 924 39 913 / stianb@roedt.no.


Last ned materiell

Klikk her for å laste ned kampanje-løpseddel (til utskrift på A5).

Klikk her for å laste ned kampanje-plakat (til utskrift på A3).

Klikk her for å laste ned bilde (til deling på sosiale medier)Google+