Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Solidaritet med Gaza

Innhold:

Dette er saken

Konflikten mellom Israel og palestinerne på gaza brøt ut igjen etter drapene på én palestinsk og tre israelske tenåringer i juni. 8. juli starter Israel militæraksjonen Operation protective edge etter at det var skutt raketter fra Gazastripen. Den israelske bombingen av Gaza rammer tilfeldig, og i følge tall fra FN er over 80 prosent av de drepte sivile, mange av dem barn. Sent 17. juli gikk Israel også inn med bakkestyrker på gazastripen.

Israel, som okkuperte og styrte Gazastripen fra 1967 til 2005, kontrollerer fremdeles Gazas luftrom, territorielle vannforsyninger og adgang til havner. Denne kontrollen har gjort at Israel kan styre innførsel og utførsel av essensielle ressurser. Nå er Gaza hermetisk lukket, både ved grensene til nabolandene og sjøveien. Den ulovlige blokaden avskjærer Gazas befolkning fra omverdenen og gjør at de mangler tilgang på mat, medisiner strøm og vann.

Tallet på drepte har passert 500, og en våpenhvile eller nye fredsforhandlinger virker ikke nært forestående. Israel truer nå også med å reokkupere hele Gazastripen.

Arrangementer

Oslo

Fredag 8. august kl 17:00 på Eidsvolls plass (foran Stortinget)
Klikk her for arrangementet på Facebook

Førde

Lørdag 9. august kl 12:00

Vet du om arrangementer eller markeringer på ditt hjemsted? Send oss en mail: roedt@roedt.no

Hva kan jeg gjøre for å støtte palestinerne?

Bli medlem av Palestinakomiteen

Palestinakomiteen i Norge ble stiftet i 1969 og er en uavhengig og landsomfattende solidaritetsorganisasjon som arbeider for å spre kunnskap om situasjonen i Palestina og for å påvirke den norske opinionen. Ved å ta del i den offentlige debatten jobber Palkom for å øke kunnskapen om forholdene i de okkuperte palestinske områdene og staten Israel. Palestinakomiteen har lokallag i alle de store byene og flere tettsteder i Norge. Les mer og bli medlem på palestinakomiteen.no/medlem

Støtt innsamlingsaksjonen til palestinske helsearbeidere

Rød Ungdom samler for tiden inn penger til den palestinske organisasjonen Health Work Committees. Health Work Committees ble stiftet i 1985 av palestinere som jobbet i helsesektoren, for å bedre helsetjenestene for palestinerne i det okkuperte Vestbredden og Gaza, med særlig fokus på de fattigste og mest marginaliserte delene av den palestinske befolkningen. I dag driver HWC 17 helsesentre og klinikker, hovedsaklig på Vestbredden. Organisasjonen driver et bredt spekter av helsetjenester, fra komplisert kirurgi til skolehelsetjeneste og eldreomsorg. Health Work Committees har fokus på hvordan livet under okkupasjon og den militariserte hverdagen har store helsemessige konsekvenser.

Bruk kontonummer: 5083.06.23776 og merk innbetalingen «Palestina».

Les mer på rødungdom.no

Boikott Israelske varer

Israel har gjennom mange tiår forbrutt seg mot internasjonal lovgivning. Økonomisk boikott er en måte å sørge for at menneskerettighetsbrudd får konsekvenser. Boikott er et effektivt og ikke-voldelig virkemiddel i kampen for en rettferdig og demokratisk løsning for palestinerne.

Rapporten «Farlige Forbindelser», som Norsk Folkehjelp ga ut i 2013, avslørte en rekke bånd som Norge har til okkupasjonen gjennom investeringer og handel. Dette gjelder produkter som SodaStream, G4S, Ahava og Cemex.

Den internasjonale BDS-bevegelsen (Boycott, Deinvestment, Sanctions) bygger på erfaringene med boikottkampanjen mot apartheidregimet i Sør-Afrika. I et opprop fra ca 170 organisasjoner som representerer det palestinske sivile samfunnet, ber de det internasjonale sivile samfunnet, om å boikotte israelske varer. Les mer om boikott og hvilke produkter du bør unngå på boikottisrael.no

Reis til Palestina

Palestinakomiteen har mange års erfaring med å arrangere studieturer til Palestina. Formålet med turene er at deltakerne selv skal være vitne til den israelske okkupasjonen og blokaden, og de konsekvensene dette har for den palestinske befolkningen. Deltakerne tilbys forberedelser før turen og oppfølging etter hjemkomsten for dem som ønsker det, slik at flere vil kunne engasjere seg i solidaritetsarbeidet og formidle videre erfaringer og kunnskap.

Palestinakomiteen arrangerer turer for allment interesserte, og arrangerer også turer innenfor spesielle interesseområder, for eksempel gruppeturer for fagorganiserte, kunstnere eller bønder hvor man møter palestinske kolleger. Les mer om studieturer på palestinakomiteen.no/solidaritetsarbeid/studieturer

Delta på sosiale medier

Spre nyhetsartikler, innlegg og kronikker i sosiale medier. Rødt har også laget disse bildene som du kan spre på Facebook, Twitter og i andre sosiale medier:


Google+