Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Norge ut av Afghanistan

Arbeidet for å få Norge ut av Afghanistankrigen er fortsatt en prioriterte oppgave for Rødt. Dette året vil være svært avgjørende for utfallet av denne krigen.

NATO-toppmøtet i Lisboa i november 2010 og Obamas strategitale i Washington i midten av desember avklarte at krigsmaktene nå har starta opp sin Exit-fase fra Afghanistan. De fleste har erkjent at den offensiven som Obama lanserte rett før han fikk fredsprisen har virka mot sin hensikt og at den militære krigen er tapt. I tillegg kan ikke Obama tåle å gå inn i presidentvalgkampen nå til høsten med denne møllesteinen rundt halsen, når allerede nå rundt 70 % av folket i USA ønsker en rask slutt på krigen. Vanskene med å få trekt resten av styrkene ut av Irak, de svære økonomiske problemene som rir USA og igangsettinga av Libya-krigen gjør situasjonen ennå verre for den amerikanske presidenten. Likvideringen av Osama bin Laden undergraver også legitimeringen av fortsatt krig i Afghanistan.

Sju NATO-land har allerede bestemt at uttrekkinga av soldater skal startes opp nå i 2011, inkludert "tunge" land som Tyskland, Italia og Canada. Nederland har allerede gjennomført tilbaketrekkinga. Det er varsla forslag om uttrekking også i England til høsten, og USA starter med å hente soldater hjem nå i juli 2011.

I denne situasjonen er Norge mer katolske enn paven når Grete Faremo bedyrer at noen norsk tilbaketrekking ikke starter opp i 2011, men at Norge sikter på å stå med soldater i Afghanistan fram til 2014, minst. Men også Norge, Danmark og andre land tvinges nå til å trekke sine soldater tilbake til hovedbasene sine.

Exit-planene presenteres under seiersfaner, som at den afghanske hæren nå ser ut til å være i stand til å hamle opp med Taliban, og tidsfristen 2014 brukes til å markere at dette ikke dreier seg om noen flukt med halen mellom beina. Fortsatt pågår det også en dragkamp mellom hauker og duer både i USA og andre krigførende land om en skal gi opp den militære kampen eller ikke. Fredsbevegelsen må derfor ikke se på det som at jobben nå er gjort! Det gjelder også å få avslutta krigen så raskt som mulig, for å spare det afganske folket for ennå større lidelser. I denne fasen er det også viktig å støtte opp om de progressive og demokratiske kreftene i Afghanistan for at de skal få sette størst mulig preg på det framtidige Afghanistan.

For oss i Norge stiller dette oppgaver som å kreve at også Norge vedtar en startdato for tilbaketrekkinga av soldater og at vi reiser forslag om at de midlene som er satt av til sivile formål skal gå til den demokratiske opposisjonen i landet, ikke til den korrupte Quisling-regjeringa. Vårt primære krav er at soldatene hentes hjem snarest og at startdato for tilbaketrekkinga vedtas umiddelbart. Når utenriksminister Gahr Støre opplyste i Stortinget nå i april at Norge hadde bundet opp sitt militære bidrag til ut 2012 foreløpig, uten at noen av de som hevder å være krigsmotstandere på Stortinget reiste motforslag, roper det på et sterkere press fra den utenomparlamentariske opinionen.

En sterk oppslutning om Fredsmarsj 2011, nå 6-8.mai, vil kunne bli en start på det forsterka presset mot Storting og regjering. Samtidig som vi må bruke dragkampen rundt tilbaketrekkinga i USA nå i sommer til å få ny fart på diskusjonen også her i Norge. Sjøl om det er lokalvalgkamp nå til høsten, er agitasjon mot den norske krigerstaten en viktig del av oppgaven til Rødt.

Les om fredsmarsjen 6. - 8. mai 2011 her!

Bestill materiell

Last ned Rødts Afghanistan-hefte (pdf)

Her finner du mer bakgrunnsinformasjon om Afghanistan, vår grunnleggende analyse av krigen og våre forslag til hvordan vi kan få slutt på den.

Heftet er skrevet av Arnljot Ask og Vegard Velle.

Heftet kan også bestilles i trykt utgave. Det koster 30 kr og kan bestilles fra Rødt på telefon: 22 98 90 50 eller e-post: roedt@roedt.no.Bestill brosjyre til utdeling

Last ned brosjyre her (pdf)

Denne løpeseddelen inneholder gode argumenter mot norsk krigsdeltakelse, tallmateriale og Rødts alternative politikk. Egner seg godt til utdeling på stand!

Løpeseddelen kan bestilles fra Rødt på telefon: 22 98 90 50 eller e-post: roedt@roedt.no.


Opprop

Skriv under på opprop for å hente soldatene hjem her.

Google+